אקספון (018) שיר בהמתנה

שיר בהמתנה we4g
We4G שיר בהמתנה
6 ביוני 2019
גולן טלקום שיר המתנה
גולן טלקום שיר בהמתנה
14 בנובמבר 2018

אקספון (018) שיר בהמתנה

אקספון (018) שיר המתנה

אקספון (018) שיר המתנה

נכון להיום לחברת הסלולר אקספון (018) אין שירות של שיר המתנה.נגישות