צלצול בטלפון זה לא צלצול המתנה!

מה ההבדל בין הצלצול שלך בטלפון לבין שירות שיר בהמתנה נעימה?

הצלצול שלך בטלפון, שאותו אתה שומע שמתקשרים אליך לא עובר למי שמחכה על הקו. למעשה, מי שמתקשר אליך לא שומע את הצלצול שלך בטלפון אלא שומע צלילי המתנה של ביפ, ביפ, ביפ..אם אתה בממתינה האדם שממתין שומע טוטו, טוטו, טוטו..אנו מניחים שאתם יודעים זאת.

ההבדל ששיר בהמתנה מציע הוא שאתה יכול לשלוט במה שהאדם שמחייג אליך שומע. אפשר להגדיר שהוא ישמע שיר, צליל מסוים, קריינות, ג’ינגל וכל מה שתבחר! אתה לא תשמע את צליל ההמתנה אלא רק האדם שמתקשר אליך.

נגישות